Felsőegerszeg falugondnoki busz beszerzése

A Magyar Falu Program támogatását felhasználva 9 fős mikrobuszt vásároltunk településünk számára. A pályázati forrásból beszerzett gépjármű elengedhetetlen tárgyi feltétele volt a falugondnoki szolgálat létrehozásához.

A projekt eredményeként megvalósulhatott az új szolgálat alapítása, melynek segítségével a falu lakossága számára biztosítani tudjuk az alábbi tevékenységeket:

I. Alapfeladatok:

 1. Étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás szociális szolgáltatásokban való közreműködés, szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés
 2. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
 3. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása
 4. Napi bevásárlás érdekében szállítás, nagybevásárlás, illetve árubeszerzés
 5. Munkanélküliek szállítása munkaügyi ügyintézés céljából
 6. Rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása
 7. Tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása
 8. Önkormányzati, települési rendezvényre szállítás

II. Kiegészítő feladatok:

 1. Egyedi személy- vagy áruszállítási szolgáltatás
 2. Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
 3. Közreműködés egyéni hivatalos ügyek intézésében
 4. Veszélyeztetettséget jelző tevékenység

Támogatási arány: 100%
Támogatás mértéke: 14 826 000 Ft